Thursday, 14 June 2012

Ujian dan Cubaan akan Mendatangkan Keampunan dan Menghapus Dosa.


Tidak ada satu musibah dan cubaan, kesedihan dan kepayahan, serta penyakit dan malapetaka sampai dengan sakit atau kecacatan yang dikeluhkan yang menimpa seorang Muslim, kecuali semua itu sebagai penghapus dosa-dosanya.

[HR. Bukhari dan Muslim]


Rasulullah S.A.W bersabda, ‘Tidak ada satu pun ujian yang menimpa seorang mukmin dan mukminat, baik itu menimpa jiwanya, anaknya ataupun hartanya sampai dengan ia bertemu dengan Allah (meninggal dunia) dan telah diampuni dosa-dosanya.’

[HR. Tarmidzi] 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...